............... .........για την Ευρώπη, τον Άνθρωπο, την παιδεία, τον πολιτισμό, την ευρωπαϊκή πολιτική ...Σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"

Ευρώπη των 28 κρατών - μελών

~


...................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ // Translate

Τελευταίες Ειδήσεις

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Ανησυχία για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ και τη ρητορική του μίσους

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

MEDIA


Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, τα επίπεδα εμπιστοσύνης των μέσων ενημέρωσης είναι χαμηλά, και ότι οι πολίτες ανησυχούν για τις επιπτώσεις της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans, ο επίτροπος GüntherOettinger και η επίτροπος Věra Jourová θα συντονίσουν τις συζητήσεις με εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από τα μέσα ενημέρωσης, τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε την ελευθερία και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ.
Ενόψει του συμποσίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans, δήλωσε τα εξής: «Τα ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής μας κοινωνίας. Χωρίς ποιοτικά μέσα ενημέρωσης, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ο δημόσιος διάλογος. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με πλήρη ελευθερία. Οι πολίτες της Ευρώπης θα πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία του Τύπου αν θέλουμε να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία μας».
Ο επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία Günther Oettinger, πρόσθεσε: «Η ποιότητα και η δημοσιογραφία που βασίζεται σε γεγονότα είναι σημαντικά στοιχεία για τη δημοκρατία μας. Χρειαζόμαστε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε τα μέσα ενημέρωσης να επιτελούν σωστά το έργο τους. Πρόσφατα προτείναμε να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών οργάνων στα μέσα στο πλαίσιο των νέων κανόνων της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα. Βασίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την εν λόγω πρόταση».
Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Věra Jourová πρόσθεσε: «Η εκτεταμένη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο που αναδείχτηκε μέσα από την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου επισημαίνει τις επιπτώσεις της κακοποίησης και των απειλών κατά των δημοσιογράφων και των νέων φορέων των μέσων ενημέρωσης. Το ζήτημα αυτό πρέπει αντιμετωπιστεί επειγόντως. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς όταν εκφράζουν τη γνώμη τους στο διαδικτυακό περιβάλλον και οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να εργάζονται χωρίς παρεμβάσεις. Η Επιτροπή θα φροντίσει για την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών και για τους κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών στην ΕΕ».
Ανησυχίες της κοινής γνώμης και των δημοσιογράφων σχετικά με την ανεξαρτησία του Τύπου
Πριν από το συμπόσιο, η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με το κοινό και προέβη σε έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τα θέματα της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης και της δημοκρατίας. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις. Τα αριθμητικά στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου επισημαίνουν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • η πλειονότητα των ερωτηθέντων (57 %) δεν πιστεύει ότι τα εθνικά τους μέσα ενημέρωσης είναι ελεύθερα από πολιτικές ή εμπορικές πιέσεις·
  • λίγοι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (53%) πιστεύουν ότι τα εθνικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες·
  • το 75% των ερωτηθέντων οι οποίοι συμμετέχουν σε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν υπάρξει μάρτυρες ή έχουν υποστεί διαδικτυακή κακοποίηση, ρητορική μίσους ή απειλές· και σχεδόν οι μισοί από αυτούς (48 %) δηλώνουν ότι καταλήγουν να αποθαρρύνονται από τη συμμετοχή σε συζητήσεις,
  • μόλις το 37 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το όργανο που επιβλέπει τα οπτικοακουστικά μέσα στη χώρα τους είναι απαλλαγμένο από πιέσεις·
  • τα επίπεδα εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι χαμηλότερα μεταξύ των λιγότερο ευκατάστατων και λιγότερο μορφωμένων.
Στο συμπόσιο θα συζητηθούν διάφορα θέματα:
  • προστασία και προώθηση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και ανεξαρτησία από πολιτικές ή οικονομικές πιέσεις·
  • ενδυνάμωση των δημοσιογράφων και προστασία από απειλές, σωματική βία και ρητορική μίσους·
  • σημασία της παιδείας για τα μέσα και της δεοντολογίας για τα μέσα στον πολιτικό διάλογο και στη συμμετοχή στην πολιτική·
  • ευκαιρίες και προκλήσεις στο νέο περιβάλλον των μέσων, στις διαδικτυακές πλατφόρμες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συμπόσιο ζωντανά στο διαδίκτυο. Τα συμπεράσματα και οι προτεινόμενες δράσεις βάσει των συζητήσεων θα ολοκληρωθούν και θα δημοσιευτούν στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου