............... .........για την Ευρώπη, τον Άνθρωπο, την παιδεία, τον πολιτισμό, την ευρωπαϊκή πολιτική ...Σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"

Ευρώπη των 28 κρατών - μελών

~


...................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ // Translate

Τελευταίες Ειδήσεις

Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

ECSR: Τα μνημόνια στην Ελλάδα παραβιάζουν πολλά άρθρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

   ΕΙΔΗΣΕΙΣ    

Η εφαρμογή μειωμένης αμοιβής για τους κάτω των 25, στο πλαίσιο των μέτρων μισθολογικής λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα καταδικάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΔΤ της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ETUC). Η απόφαση εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR), το κύριο όργανο παρακολούθησης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, έπειτα από καταγγελία της ΓΣΕΕ.


Η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων διαπίστωσε επίσης ότι η νομοθεσία που αφορά στην εφαρμογή μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2014 παραβίασε πολλά επιπλέον άρθρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, τα οποία αναφέρονται στα εξής:
Το δικαίωμα του/της εργαζόμενης να εξασφαλίζουν μέσω της εργασίας τους τη διαβίωσή τους.
Το δικαίωμα σε λογικές ημερήσιες και εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και στην προοδευτική μείωση της εργάσιμης εβδομάδας.
Το δικαίωμα των εργαζομένων σε αμοιβή ικανή να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.
Το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε εύλογη προθεσμία προειδοποίησης λήξης της σχέσης εργασίας.
Το δικαίωμα των μισθωτών κάτω των 18 ετών σε ετήσιες αργίες τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων με αμοιβή
Το δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να καθορίζουν και να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας τους.
Παρόμοιες καταδικαστικές αποφάσεις έχουν ανακοινώσει και η ΔΟΕ, ο ΟΗΕ και άλλα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

__________
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου